نوشیدنی ویتامین سی

نوشیدنی ویتامین C

 • ویتامین سی تنادرین
 • نوع محصول: انرژی زا + ویتامین C + گروه ویتامین B
 • پک : 24× 240ml

نوشیدنی های ویتامین گازدار

نوشیدنی انگور قرمز

 • تنادرین ویتامین انگور قرمز
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12× 250 ml

نوشیدنی لیمو

 • تنادرین ویتامین لیمویی
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی شانی

 • تنادرین ویتامین شانی
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی توت فرنگی

 • تنادرین ویتامین توت فرنگی
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی اسپارکیلینگ آلوئه ورا

 • تنادرین ویتامین اسپارکلینگ الوئه ورا
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی نارنگی

 • تنادرین ویتامین نارنگی
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی انار

 • تنادرین ویتامین انار
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی اسپارکیلینگ لیمو

 • تنادرین ویتامین اسپارکلینگ لیمویی
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی بلوبری

 • تنادرین ویتامین بلوبری
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی شلتوت

 • تنادرین ویتامین شاتوت
 • نوع نوشیدنی : گازدار +ویتامین C
 • پک : 12 × 250 ml

نوشیدنی های ویتامین

نوشیدنی آلبالو

نوشیدنی با طعم آلبالو حاوی ۱۰% آبمیوه می باشد. ترکیبات آن کنسانتره طبیعی آب آلبالو، شکر، گاز کربنیک، اسید سیتریک، عصاره طبیعی گوارانا (کافئین حداکثر ۱۰۰ ppm )، رنگ بریلیانت بلو و آب است. لازم است این نوشیدنی در جای خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

 • مقدار قند در ۱۰۰ میلی لیتر: 10.8 گرم
 • مقدار چربی: 0
 • مقدار سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر: 3.2 میلی گرم
 • مقدار اسید های چرب ترانس:0

نوشیدنی انبه

نوشیدنی با طعم انبه حاوی ۱۰% آبمیوه می باشد. ترکیبات آن کنسانتره طبیعی آب انبه، شکر، گاز کربنیک، اسید سیتریک، عصاره طبیعی گوارانا (کافئین حداکثر ۱۰۰ ppm )، رنگ بریلیانت بلو و آب است. لازم است این نوشیدنی در جای خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

 • مقدار قند در ۱۰۰ میلی لیتر: 10.8 گرم
 • مقدار چربی: 0
 • مقدار سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر: 3.2 میلی گرم
 • مقدار اسید های چرب ترانس:0

نوشیدنی پرتقال پالپ دار

نوشیدنی با طعم پرتقال حاوی ۱۰% آبمیوه می باشد. ترکیبات آن کنسانتره طبیعی آب پرتقال پالپ دار، شکر، گاز کربنیک، اسید سیتریک، عصاره طبیعی گوارانا (کافئین حداکثر ۱۰۰ ppm)، رنگ بریلیانت بلو و آب است. لازم است این نوشیدنی در جای خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

 • مقدار قند در ۱۰۰ میلی لیتر: 10.8 گرم
 • مقدار چربی: 0
 • مقدار سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر: 3.2 میلی گرم
 • مقدار اسید های چرب ترانس:0

نوشیدنی پیناکولادا

نوشیدنی با طعم پینا کولادا حاوی ۱۰% آبمیوه می باشد. ترکیبات آن کنسانتره طبیعی آناناس، نارگیل، شکر، گاز کربنیک، اسید سیتریک، عصاره طبیعی گوارانا (کافئین حداکثر ۱۰۰ ppm )، رنگ بریلیانت بلو و آب است. لازم است این نوشیدنی در جای خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

 • آبمیوه تنادرین پیناکولادا
 • پک : 12× 220ml و 6× 750ml

نوشیدنی انار

نوشیدنی با طعم انار حاوی ۱۰% آبمیوه می باشد. ترکیبات آن کنسانتره طبیعی آب انار، شکر، گاز کربنیک، اسید سیتریک، عصاره طبیعی گوارانا (کافئین حداکثر ۱۰۰ ppm )، رنگ بریلیانت بلو و آب است. لازم است این نوشیدنی در جای خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

 • مقدار قند در ۱۰۰ میلی لیتر: 10.8 گرم
 • مقدار چربی: 0
 • مقدار سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر: 3.2 میلی گرم
 • مقدار اسید های چرب ترانس:0

نوشیدنی مولتی فروتی

نوشیدنی با طعم مولتی فروتی حاوی ۱۰% آبمیوه می باشد. ترکیبات آن کنسانتره طبیعی موز، آناناس، گلابی، نارگیل، شکر، گاز کربنیک، اسید سیتریک، عصاره طبیعی گوارانا (کافئین حداکثر ۱۰۰ ppm )، رنگ بریلیانت بلو و آب است. لازم است این نوشیدنی در جای خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداری شود.

 • مقدار قند در ۱۰۰ میلی لیتر: 10.8 گرم
 • مقدار چربی: 0
 • مقدار سدیم در ۱۰۰ میلی لیتر: 3.2 میلی گرم
 • مقدار اسید های چرب ترانس:0
Start typing to see posts you are looking for.